Taxmed

Księga przychodów i rozchodów (uproszczona księgowość)

Proponujemy najprostszą i najbardziej popularną formę opodatkowania firm – prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Usługa ta znana jest także pod nazwą uproszczona księgowość. Podejmiemy się ewidencjonowania zdarzeń i prowadzenia rejestrów, a także przechowywania danych i przekazywania ich odpowiednim urzędom.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
TAX-MED Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Koński Jar 1 lok.5, 02-785 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000344100, NIP: 9512299716.
Projekt: adam-2400@o2.pl