Taxmed

Czy paragon bez NIP nabywcy może być dowodem księgowym?

Podstawowym dowodem księgowym jest zazwyczaj faktura. Jednak nie jest to jedyne rozwiązanie i przedsiębiorca nie musi zawsze ubiegać się o fakturę. W niektórych sytuacjach wystarczającą podstawą ujęcia kosztu w ewidencji może być paragon – także bez numeru NIP nabywcy. Obowiązująca Ustawa o rachunkowości nie wymaga bowiem, aby dowód księgowy zawierał w/w NIP.

Istotne znaczenie ma czytelność paragonu i kompletność pozostałych danych, o których piszemy w odrębnym artykule Czy paragon jest dokumentem ksiegowym?

Nabywca musi mieć możliwość sprawdzenia poprawności danych dokonanej transakcji. Tak przygotowany paragon fiskalny może być wykorzystany do ujęcia jako dowód księgowy w przypadku opłaty za przejazd autostradą, za bilet zparkomatu czy jednorazowy bilet za przejazd komunikacją publiczną.

Należy jednak pamiętać, że VAT z takiego paragonu fiskalnego nie będzie podlegał odliczeniu. Wyłącznie jeśli paragon spełni warunki i uznany zostanie za fakturę uproszczoną, można na jego podstawie dokonać odliczenia podatku naliczonego. Jednak w takiej sytuacji konieczne już będzie podanie numeru NIP nabywcy.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
TAX-MED Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Koński Jar 1 lok.5, 02-785 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000344100, NIP: 9512299716.
Projekt: adam-2400@o2.pl