Taxmed

Czy paragon bez NIP nabywcy może być dowodem księgowym?

Dowodem księgowym jest dokument będący podstawą do dokonania zapisu w księgach rachunkowych. Powinien zawierać on takie informacje jak:

Dowód księgowy musi być rzetelny (a więc zgodny ze stanem rzeczywistym), kompletny (a więc zawierać powinien niezbędne, wymagane dane), a także wolny od błędów. W dowodach księgowych nie można stosować przekreśleń, poprawek, przeróbek, wymazań, itp.

W każdym przedsiębiorstwie można spotkać się z dowodami księgowymi wewnętrznymi (w obrębie tejże firmy) oraz zewnętrznymi: własnymi (to te, które przekazane zostały w oryginalne kontrahentowi) oraz obcymi (to te, które otrzymała firma od kontrahentów).

Należy jednak mieć na uwadze, że aby paragon został uznany za dowód księgowy powinien być uzupełniony w taki sposób, aby zapewniał niezbędną kompletność danych. Wobec tego musi zawierać:

© Wszystkie prawa zastrzeżone
TAX-MED Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Koński Jar 1 lok.5, 02-785 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000344100, NIP: 9512299716.
Projekt: adam-2400@o2.pl