Taxmed

Jak należy się przygotować do założenia spółki/działalności gospodarczej?

Uruchomienie działalności gospodarczej należy poprzedzić odpowiednimi przygotowaniami, dzięki czemu formalności nie przysporzą przykrych niespodzianek. Podstawową jest oczywiście określenie profilu działalności oraz jasno sprecyzowana forma osobowości prawnej, a z punktu widzenia formalnego należy:

Przed rozpoczęciem działalności konieczne będzie zgłoszenie w zakresie danych uzupełniających, które należy złożyć najpóźniej 21 dni od momentu zarejestrowania firmy w KRS. Jeżeli przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników konieczne będzie zgłoszenie ich do ZUS. Ponadto jeśli firma będzie prowadziła działalność objętą podatkiem VAT, konieczne jest zgłoszenie płatnika podatku VAT. Przed oficjalnym otwarciem biznesu warto również założyć konto bankowe i wyrobić pieczątki firmowe.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
TAX-MED Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Koński Jar 1 lok.5, 02-785 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000344100, NIP: 9512299716.
Projekt: adam-2400@o2.pl