Taxmed

Rejestracja firmy w ZUS-ie

Początek działalności gospodarczej wymaga wypełnienia szeregu formalności. Jednym z ważnych kroków przy rozpoczęciu prowadzenia biznesu jest rejestracja firmy w ZUS-ie.

Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy dokonać poprzez wypełnienie wniosku CEIDG-1 i złożenie go w odpowiednim urzędzie. Poprzez takie działanie przedsiębiorstwo nie tylko zostaje wpisane do ewidencji, ale także otrzymuje numer NIP i REGON. Należy pamiętać także o zgłoszeniu przedsiębiorcy do ubezpieczeń, co następuje poprzez wypełnienie i złożenie wniosków ZUS: ZUA (do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego), ZZA (tylko do ubezpieczenia zdrowotnego), ZCNA (do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny).

Po rejestracji firmy w ZUS-ie oraz dokonaniu zgłoszenia do ubezpieczeń konieczne jest złożenie deklaracji ZUS DRA (rozliczeniowej), a także opłacanie regularnie składek.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
TAX-MED Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Koński Jar 1 lok.5, 02-785 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000344100, NIP: 9512299716.
Projekt: adam-2400@o2.pl